# قیمت_بست

لیست قیمت بست کمربندی

لیست قیمت انواع بست کمربندی Y.Y تایوان     ردیف سایز عرض تعداد تعداد در کارتن 1 10 M.M 2/5 100عدد 50000 2 14 M.M 2/5 100عدد 40000 3 14 M.M 3/6 100عدد 25000 4 20 M.M 2/5 100عدد 30000 5 20 M.M 3/6 100عدد 20000 6 20 M.M 4/8 100عدد 13000 7 25 M.M 3/6 100عدد 20000 8 25 M.M 4/8 100عدد 12000 9 30 M.M 3/6 100عدد 15000 10 30 M.M
/ 1 نظر / 75 بازدید